Monday, October 09, 2006

Tianjin most dustiest city in China

According to a 2002 World Bank survey of 110 cities around the world (with a total population of 530 million), Tianjin was the most smokest and dustest city in China. It also ranked No. 3 in Asia, and No. 4 in the world.
Most polluted cities in the world

City population thousands
2005
Particulate matter
microgram per cubic meter
Sulfur dioxide
microgram per cubic meter
1995-2001
Nitrogen dioxide
microgram per cubic meter
1995-2001
19992002
Delhi15,3341871772441
Tianjin9,3461491398250
Chongqing4,97514713734070
Shenyang4,9161201129973
Zhengzhou2,2501161086395
Lanzhou1,788109101102104
Beijing10,8491069990122
Taiyuan2,5161059821155
Nanchang1,74294876929
Wuhan6,00394884043
Harbin2,89891852330
Changchun3,09288822164
Shanghai12,66587815373
Guiyang2,467847842453
Kunming1,74884781933
Guangzhou976747057136
Urumqi1,46761576070
Dalian2,709605561100
New York18,49823222679
Paris9,85415121457

sources 1, 2, 3